Evidenční list hlásného profilu č.203 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Stroupínský potokStanice:Hředle
Kraj:Středočeský krajORP:HořoviceObec:Hředle
Provozovatel stanice:ČHMÚ Praha
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:3.35[km]Číslo hydrologického pořadí:1-11-04-045
Plocha povodí:99,85[km2]Zeměpisné souřadnice:13.9231029 v.d.   49.9012077 s.š.
Nula vodočtu:281,45[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:85,3
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost13014,7Hředle - ústí Stroupínského potoka
Pohotovost16022,8Kritické místo:
Ohrožení19033,1Hředle
Průměrný roční stav:47[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,263[m3s-1][m3s-1]5,316,724,148,362
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3 hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
18613.08.2002
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
u statku nad obcí, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
203[ Generováno : 01.12.2020 ]