Evidenční list hlásného profilu č.49 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:CidlinaStanice:Jičín
Kraj:Královéhradecký krajORP:JičínObec:Jičín
Provozovatel stanice:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:76.05[km]Číslo hydrologického pořadí:1-04-02-003
Plocha povodí:39,39[km2]Zeměpisné souřadnice:15.3546513 v.d.   50.4326523 s.š.
Nula vodočtu:266,80[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:3,4
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost552,86horní tok - ústí Javorky
Pohotovost704,35Kritické místo:
Ohrožení805,47Jičín, Smidary
Průměrný roční stav:17[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,329[m3s-1][m3s-1]5,2413,217,830,937,8
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
MěÚ Jičín II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Nový Bydžov495703951, 495703962
KrÚ Královéhradeckého kraje
OÚ Podhradí
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257, 604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
HZS Jičín493522200
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
8228.09.2010
7009.06.2013
6703.06.2013
6504.05.2005
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
8231.03.2006
7925.02.2012
7419.03.2005
7414.01.2011
6813.02.2005
6711.02.2012
6425.12.2010
6402.02.2004
Popis umístění profilu :
u mostu v ulici Pod Koželuhy v Jičíně, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
49[ Generováno : 21.10.2020 ]