Evidenční list hlásného profilu č.13 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:MetujeStanice:Hronov
Kraj:Královéhradecký krajORP:NáchodObec:Hronov
Provozovatel stanice:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:45.70[km]Číslo hydrologického pořadí:1-01-03-031
Plocha povodí:248,59[km2]Zeměpisné souřadnice:16.1808339 v.d.   50.4831738 s.š.
Nula vodočtu:363,52[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:40,8
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost8017,9ústí Židovky - ústí Olešenky
Pohotovost12034,5Kritické místo:
Ohrožení15049,7Malé a Velké Poříčí, Žabokrky, Petrovice, Hronov
Průměrný roční stav:25[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2,77[m3s-1][m3s-1]23,448,96296,7114
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
MěÚ Hronov II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Náchod491 405 463KrÚ Královéhradeckého kraje
MěÚ Nové Město nad Metují
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257, 604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
23208.07.1997
11508.08.2006
11115.11.2011
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
19531.03.2006
14719.03.2005
10712.04.2013
10721.03.2010
10603.12.2007
  
  
  
Popis umístění profilu :
u silničního mostu na Velký Dřevíč, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
13[ Generováno : 01.12.2020 ]