Evidenční list hlásného profilu č.335 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Malá HanáStanice:VD Opatovice
Kraj:Jihomoravský krajORP:VyškovObec:
Provozovatel stanice:ČHMÚ Brno
Centrum automatického sběru dat:ČHMÚ Brno
Staničení:1.50[km]Číslo hydrologického pořadí:4-12-02-008
Plocha povodí:47,39[km2]Zeměpisné souřadnice:16.9580721 v.d.   49.2999399 s.š.
Nula vodočtu:271,31[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:8,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost1001,51VD Opatovice - Vyškov
Pohotovost1204,26Kritické místo:
Ohrožení1407,89
Průměrný roční stav:71[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,0921[m3s-1][m3s-1]3,67,8101619
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
16825.06.1963
14105.06.1986
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
12026.03.1970
11218.12.1985
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
pravý břeh v obci
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
335[ Generováno : 01.12.2020 ]