Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:KlabavaStanice:Rokycany - Na Pátku
Kraj:Plzeňský krajORP:RokycanyObec:Rokycany
Provozovatel stanice:
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:[km]Číslo hydrologického pořadí:1-11-01-0220-0-00-70
Plocha povodí:189.57[km2]Zeměpisné souřadnice:13.6002941 v.d.   49.7473995 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]
Sucho
Bdělost75
Pohotovost115
Ohrožení155
Extrémní ohrožení
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1.23[m3s-1][m3s-1]14.539.156.1114148
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu