Evidenční list hlásného profilu č.86 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:MalšeStanice:Kaplice
Kraj:Jihočeský krajORP:KapliceObec:Kaplice
Provozovatel:ČHMÚ České Budějovice
Centrum automatizovaného sběru dat:ČHMÚ České Budějovice
Staničení:48[km]Číslo hydrologického pořadí:1-06-02-019
Plocha povodí:257.75[km2]Zeměpisné souřadnice:14,4982023 v.d.   48,7394289 s.š.
Nula vodočtu:528.52[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:26.5
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)11020.709Dolní Dvořiště - ústí Černé
2.SPA (pohotovost)14030.872Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)16038.701
Průměrný roční stav:22[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2.14[m3s-1][m3s-1]226490170213
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 x denně
 III.3 x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
pod silničním mostem, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
86[ Generováno : 08.03.2021 ]