Evidenční list hlásného profilu č.137a Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:SázavaStanice:Žďár nad Sázavou
Kraj:VysočinaORP:Žďár nad SázavouObec:Žďár nad Sázavou
Provozovatel:ČHMÚ Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:
Staničení:207.5[km]Číslo hydrologického pořadí:1-09-01-007
Plocha povodí:100.2[km2]Zeměpisné souřadnice:15,9314115 v.d.   49,5610974 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:2.3
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)1006.598
2.SPA (pohotovost)13010.561Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)18018.574
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1.01[m3s-1][m3s-1]12.1243045.352.6
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.
 II.
 III.
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
OÚ Hamry nad Sázavou566623122, 566629229, 602778104
OÚ Sázava566666213, 603212347
MěÚ Havlíčkův Brod569497246, 604646778
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
levý břeh pod silničním mostem (ca 750 m nad železničním mostem)
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
137a[ Generováno : 28.02.2021 ]