Evidenční list hlásného profilu č.185 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:ÚslavaStanice:Prádlo
Kraj:Plzeňský krajORP:NepomukObec:Prádlo
Provozovatel:ČHMÚ Plzeň
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Plzeň
Staničení:58.34[km]Číslo hydrologického pořadí:1-10-05-0110-0-00-70
Plocha povodí:142.03[km2]Zeměpisné souřadnice:13,5623971 v.d.   49,5010462 s.š.
Nula vodočtu:425.44[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:18.5
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)1407.322Prádlo - Ždírec
2.SPA (pohotovost)16010.153Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)18013.925rybník Klášter
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.917[m3s-1][m3s-1]12.528.539.374.995.5
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
OÚ Prádlo II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Nepomuk371519730, 371519714KrÚ Plzeňského kraje
OÚ Klášter371591153, 724181253KOPIS HZS Plzeň, MěÚ Blovice
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
28113.08.2002
23102.06.2013
20002.09.1995
19520.10.1996
19208.06.2002
19223.11.2002
19228.05.2006
18904.07.2012
[cm]XII. - IV.
22621.12.1993
19914.01.2011
19124.12.2012
18828.02.2006
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
silniční most na Klášter, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
185[ Generováno : 17.01.2021 ]