Evidenční list hlásného profilu č.393 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:OslavaStanice:Velké Meziříčí
Kraj:VysočinaORP:Velké MeziříčíObec:Velké Meziříčí
Provozovatel:Povodí Moravy Brno
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:60[km]Číslo hydrologického pořadí:4-16-02-047
Plocha povodí:439[km2]Zeměpisné souřadnice:16,0149656 v.d.   49,3511992 s.š.
Nula vodočtu:419.26[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:50
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)13027.1Velké Meziříčí - Náměšť nad Oslavou
2.SPA (pohotovost)16039.1Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)20056.8
Průměrný roční stav:28[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2.3[m3s-1][m3s-1]316682131154
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
21001.04.2006
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
50 m pod soutokem Oslavy s Balinkou, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
393[ Generováno : 08.03.2021 ]