Evidenční list hlásného profilu č.396a Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:RokytnáStanice:Moravský Krumlov
Kraj:Jihomoravský krajORP:Moravský KrumlovObec:Moravský Krumlov
Provozovatel:ČHMÚ Brno
Centrum automatizovaného sběru dat:ČHMÚ Brno
Staničení:12.51[km]Číslo hydrologického pořadí:4-16-03-057
Plocha povodí:562.26[km2]Zeměpisné souřadnice:16,3056778 v.d.   49,0510179 s.š.
Nula vodočtu:225.76[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:96
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)22014.009Moravský Krumlov - Ivančice
2.SPA (pohotovost)24019.019Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)28030.343
Průměrný roční stav:154[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1.38[m3s-1][m3s-1]12.530417797
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
25103.06.2010
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
44330.03.2006
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
u silničního mostu směrem k lesnímu závodu, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
396a[ Generováno : 08.03.2021 ]