Evidenční list hlásného profilu č.378 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:SvitavaStanice:Letovice
Kraj:Jihomoravský krajORP:BoskoviceObec:Letovice
Provozovatel:ČHMÚ Brno
Centrum automatizovaného sběru dat:ČHMÚ Brno, VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:60.02[km]Číslo hydrologického pořadí:4-15-02-035
Plocha povodí:423.78[km2]Zeměpisné souřadnice:16,5805872 v.d.   49,5319626 s.š.
Nula vodočtu:320.29[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:36
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)10010.908Letovice - Adamov
2.SPA (pohotovost)13017.289Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)17028.988
Průměrný roční stav:35[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1.61[m3s-1][m3s-1]10.522327095
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
31908.07.1997
30326.08.1938
30015.06.1926
27218.07.1965
14702.06.2010
  
  
  
[cm]XII. - IV.
32001.03.1937
20201.04.2006
29420.03.1947
28011.03.1941
20308.03.1937
  
  
  
Popis umístění profilu :
jižně od Letovic pod továrnou, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
378[ Generováno : 08.03.2021 ]