Evidenční list hlásného profilu č.379 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:BěláStanice:Boskovice pod přehradou
Kraj:Jihomoravský krajORP:BoskoviceObec:Boskovice
Provozovatel:Povodí Moravy Brno
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Moravy Brno, ČHMÚ Brno
Staničení:7.1[km]Číslo hydrologického pořadí:4-15-02-054
Plocha povodí:56.13[km2]Zeměpisné souřadnice:16,6986587 v.d.   49,4939426 s.š.
Nula vodočtu:385.42[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:75.4
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)553.077VD Boskovice - ústí do Svitavy
2.SPA (pohotovost)705.778Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)858.152
Průměrný roční stav:25[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.268[m3s-1][m3s-1]3.66.69.32130
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Moravy - obsluha VD Boskovice II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
20810.07.1972
17328.08.1955
16214.05.1962
14508.07.1997
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
9031.03.2006
15306.01.1982
13012.03.1981
12523.03.1956
11231.03.1962
  
  
  
Popis umístění profilu :
20 m pod údolní nádrží Bělá, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
379[ Generováno : 08.03.2021 ]