Evidenční list hlásného profilu č.65 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:JizerkaStanice:Dolní Štěpanice
Kraj:Liberecký krajORP:JilemniceObec:Benecko
Provozovatel:ČHMÚ Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:
Staničení:5.3[km]Číslo hydrologického pořadí:1-05-01-022
Plocha povodí:44.08[km2]Zeměpisné souřadnice:15,5177273 v.d.   50,6370586 s.š.
Nula vodočtu:441.52[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:52.2
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)14014.214celý tok
2.SPA (pohotovost)16525.512Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)19039.953
Průměrný roční stav:85[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1.29[m3s-1][m3s-1]1843.758.199120
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 - 3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
22029.05.1941
19026.05.1928
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
15714.01.1948
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
cca 30 m nad autobusovou zastávkou, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
65[ Generováno : 08.03.2021 ]