Evidenční list hlásného profilu č.94 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:VltavaStanice:České Budějovice
Kraj:Jihočeský krajORP:České BudějoviceObec:České Budějovice
Provozovatel:ČHMÚ České Budějovice
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ České Budějovice
Staničení:238.8[km]Číslo hydrologického pořadí:1-06-03-001
Plocha povodí:2847.72[km2]Zeměpisné souřadnice:14,4623382 v.d.   48,9813835 s.š.
Nula vodočtu:377.96[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:10.1
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)300243.798ústí Malše - vtok do VD Hněvkovice
2.SPA (pohotovost)370360.63Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)430488.738České Budějovice, Hluboká
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:27.6[m3s-1][m3s-1]172350452751908
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
 II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
65213.08.2002
52026.08.1925
51008.07.1954
39014.05.1996
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Poznámka :
údaje vztaženy k současnému vodočtu
Popis umístění profilu :
cca 500 m po proudu od Dlouhého mostu, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
94[ Generováno : 04.03.2021 ]