Evidenční list hlásného profilu č.110 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Smutná (Cedron)Stanice:Rataje
Kraj:Jihočeský krajORP:TáborObec:Rataje
Provozovatel:ČHMÚ České Budějovice
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ České Budějovice
Staničení:14.25[km]Číslo hydrologického pořadí:1-07-04-109
Plocha povodí:218.33[km2]Zeměpisné souřadnice:14,4501212 v.d.   49,350392 s.š.
Nula vodočtu:388.76[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:88.4
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)17010.595Rataje - ústí do Lužnice
2.SPA (pohotovost)21017.888Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)25032.4
Průměrný roční stav:81[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1.01[m3s-1][m3s-1]214662108132
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
 II.3 x denně
 III.3 hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
40113.08.2002
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
21921.12.1993
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
silniční most v Ratajích, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
110[ Generováno : 04.03.2021 ]