Evidenční list hlásného profilu č.299 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:BrannáStanice:Jindřichov
Kraj:Olomoucký krajORP:ŠumperkObec:Jindřichov
Provozovatel:ČHMÚ Ostrava
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Ostrava, VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:4.9[km]Číslo hydrologického pořadí:4-10-01-0400
Plocha povodí:90.31[km2]Zeměpisné souřadnice:16,9811305 v.d.   50,0947759 s.š.
Nula vodočtu:446.25[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:80
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)1108.289od ústí Losinského potoka po ústí do Moravy
2.SPA (pohotovost)14016.952Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)17028.01
Průměrný roční stav:69[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1.53[m3s-1][m3s-1]8.725.235.567.485.2
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
9613.08.2002
9001.05.2003
8801.05.2004
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
12121.03.2004
11526.04.2006
11209.04.2005
8627.04.2003
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
v obci, pod mostem přes Brannou do místní části Rakousko, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
299[ Generováno : 08.03.2021 ]