Evidenční list hlásného profilu č.260 Stanice kategorie : B

Tok:MandavaStanice:Varnsdorf
Kraj:Ústecký krajORP:VarnsdorfObec:Varnsdorf
Provozovatel:ČHMÚ Ústí nad Labem
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Ústí nad Labem
Staničení:2.1[km]Číslo hydrologického pořadí:2-04-08-005
Plocha povodí:88.92[km2]Zeměpisné souřadnice:14,6283523 v.d.   50,9056751 s.š.
Nula vodočtu:319.17[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:89
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)9015.035Varnsdorf - státní hranice
2.SPA (pohotovost)11021.547Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)13028.151
Průměrný roční stav:25[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1.0918[m3s-1][m3s-1]15.735.146.580.198
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
MěÚ Varnsdorf II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
VHD Povodí Ohře Chomutov474624264
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
30028.08.1977
18713.06.1995
16509.08.1977
15522.10.1981
12012.07.1996
24107.08.2010
13813.08.2002
12021.07.2011
[cm]XII. - IV.
19830.01.1982
18011.01.1976
16403.01.1981
16408.02.1981
16024.12.1995
15916.01.1983
14213.02.1997
14027.12.1994
Popis umístění profilu :
Tiskařská ulice - garáže, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
260[ Generováno : 14.05.2021 ]