Evidenční list hlásného profilu č.386 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Maršovský potokStanice:Hubenov pod přehradou
Kraj:VysočinaORP:JihlavaObec:Hubenov
Provozovatel:ČHMÚ Brno
Centrum automatizovaného sběru dat:ČHMÚ Brno, VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:0.49[km]Číslo hydrologického pořadí:4-16-01-028
Plocha povodí:19.77[km2]Zeměpisné souřadnice:15,4922654 v.d.   49,392058 s.š.
Nula vodočtu:501.18[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:98
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)45.92VD Hubenov - ústí toku
2.SPA (pohotovost)66.94Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)93.97
Průměrný roční stav:10[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.0604[m3s-1][m3s-1]2571316
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Moravy - obsluha VD Hubenov II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Magistrát města Jihlavy567167142, 567303651, 567221027, 603869596OÚ Rantířov
VHD Povodí Moravy Brno541 211 737, 541 637 250RPP ČHMÚ Brno
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
11812.05.1983
9009.07.1997
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
7621.04.1988
8001.04.2006
7525.03.1988
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
60m pod hrází VD Hubenov, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
386[ Generováno : 28.02.2021 ]