Evidenční list hlásného profilu č.145 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Želivka (Hejlovka)Stanice:Čakovice
Kraj:VysočinaORP:PelhřimovObec:Pelhřimov
Provozovatel:Povodí Vltavy Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Vltavy Praha
Staničení:81.6[km]Číslo hydrologického pořadí:1-09-02-009
Plocha povodí:121.2[km2]Zeměpisné souřadnice:15,1742608 v.d.   49,4600669 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:10.2
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)12211.014Čakovice - VD Sedlice
2.SPA (pohotovost)14816.679Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)17824.05
Průměrný roční stav:36[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.846[m3s-1][m3s-1]1223304857
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
MěÚ Pelhřimov II.2x denně
 III.3x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
HZS Pelhřimov565301511, 566301511
VHD Povodí Vltavy Praha257329425, 724067719CPP ČHMÚ Praha
KrÚ kraje Vysočina564602267, 724650117
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
16313.08.2002
16213.05.1996
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
pod obcí Čakovice u malé vodní elektrárny, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
145[ Generováno : 17.01.2021 ]