Evidenční list hlásného profilu č.200 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:LitavkaStanice:Čenkov
Kraj:Středočeský krajORP:PříbramObec:Čenkov
Provozovatel:ČHMÚ Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:CPP ČHMÚ Praha
Staničení:28.8[km]Číslo hydrologického pořadí:1-11-04-013
Plocha povodí:158.19[km2]Zeměpisné souřadnice:14,0065348 v.d.   49,7751276 s.š.
Nula vodočtu:381.88[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:24.9
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)7516.241Čenkov - Beroun
2.SPA (pohotovost)10027.488Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)15055.509
Průměrný roční stav:25[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.911[m3s-1][m3s-1]10.331.845.589.2114
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3 hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
23513.08.2002
14122.08.1977
10518.06.1979
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
10716.01.1968
10012.03.1979
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
u vjezdu do továrny, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
200[ Generováno : 06.03.2021 ]