Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Dobřejovický potokStanice:Průhonice
Kraj:Středočeský krajORP:ČernošiceObec:Průhonice
Provozovatel:
Centrum automatizovaného sběru dat:
Staničení:0.15[km]Číslo hydrologického pořadí:1-12-01-017
Plocha povodí:13[km2]Zeměpisné souřadnice:14,5607863 v.d.   49,9909943 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]
Sucho0.002
1.SPA (bdělost)
2.SPA (pohotovost)
3.SPA (ohrožení)
3.SPA (extrémní povodeň)12514
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.048[m3s-1][m3s-1]1.45.17.41417
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu