Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Černá NisaStanice:Stráž nad Nisou
Kraj:Liberecký krajORP:LiberecObec:Stráž nad Nisou
Provozovatel:
Centrum automatizovaného sběru dat:
Staničení:4.5[km]Číslo hydrologického pořadí:2-04-07-0162
Plocha povodí:18.85[km2]Zeměpisné souřadnice:15,0507747 v.d.   50,7917077 s.š.
Nula vodočtu:341.57[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]
Sucho20.094
1.SPA (bdělost)
2.SPA (pohotovost)
3.SPA (ohrožení)
3.SPA (extrémní povodeň)
Průměrný roční stav:5[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.44[m3s-1][m3s-1]6.731926.549.261.9
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu