Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Tichá OrliceStanice:Sobkovice
Kraj:Pardubický krajORP:ŽamberkObec:Sobkovice
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:ČHMÚ Hradec Králové, VHD Povodí Labe Hradec Králové
Staničení:[km]Číslo hydrologického pořadí:1-02-02-0110
Plocha povodí:98.44[km2]Zeměpisné souřadnice:16,6068558 v.d.   50,0504797 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]
Sucho210.27
1.SPA (bdělost)
2.SPA (pohotovost)
3.SPA (ohrožení)
3.SPA (extrémní povodeň)311106
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1.61[m3s-1][m3s-1]22.550.365.1106126
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu