Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Želivka (Hejlovka)Stanice:Kojčice
Kraj:VysočinaORP:PelhřimovObec:Kojčice
Provozovatel:
Centrum automatizovaného sběru dat:
Staničení:69.3[km]Číslo hydrologického pořadí:1-09-02-0210
Plocha povodí:273.26[km2]Zeměpisné souřadnice:15,249716 v.d.   49,4822988 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]
Sucho370.273
1.SPA (bdělost)
2.SPA (pohotovost)
3.SPA (ohrožení)
3.SPA (extrémní povodeň)30991
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:[m3s-1][m3s-1]
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu