Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:LibavaStanice:Libavské Údolí
Kraj:Karlovarský krajORP:SokolovObec:Kynšperk nad Ohří
Provozovatel:ČHMÚ Plzeň
Centrum automatizovaného sběru dat:
Staničení:[km]Číslo hydrologického pořadí:1-13-01-0840-0-00-40
Plocha povodí:68.18[km2]Zeměpisné souřadnice:12,5560108 v.d.   50,1293726 s.š.
Nula vodočtu:424.03[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:98.2
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]
Sucho100.084
1.SPA (bdělost)
2.SPA (pohotovost)
3.SPA (ohrožení)
3.SPA (extrémní povodeň)49
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.816[m3s-1][m3s-1]12.325.331.94957.4
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
11128.05.2006
11010.06.2013
8027.07.2016
6217.09.2016
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
6110.01.2015
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu